Ýolöten nebit önümleri kärhanasy online arkaly dabaraly açyldy

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4863/original-162b16335433ac.jpeg
Ýakynda Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynda «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň garamagyndaky täze gurlup, ulanyşa berilýän Ýolöten nebit önümleri kärhanasynyň açylyş dabarasy boldy. «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň garamagyndaky Hojalyk hasaplaşygyndaky abatlaýyş-gurluşyk müdirliginiň ezber gurluşykçylary bu desgada düýpli gurluşyk-abatlaýyş işlerini geçirip, häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda döwrebap nebit önümleri kärhanasyny gurdular. Bu kärhananyň umumy tutýan

Habaryň dowamyny okamak üçin