Nebiti gaýtadan işleýjileriň ynamly gadamlary

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4931/original-162bb1175116cf.jpeg
Häzirki zaman dünýäsiniň ykdysady babatda güýçli depginlerde ösýän döwleti hökmünde ykrarnama eýe bolan eziz Diýarymyzda uglewodorod çig mallarynyň çykarylyşyny artdyrmak, olary gaýtadan işläp, ýokary hilli taýýar harytlara öwürmek, iň bir kämil enjamlardyr tilsimatlary önümçilikde netijeli peýda Bu wajyp wezipe nebitgaz ulgamyna degişli kabul edilýän resminamalarda hemişe ileri tutulýan meseleleriň biridir. Ýeri gelende aýtsak, häzirki wagtda ilkinji energiýa serişdeleriniň sarp edilişinde nebit birinji orundadyr. Soňky ýarym asyryň dowamynda tutuş dünýäde ýangyjyň esasy görnüşleriniň s

Habaryň dowamyny okamak üçin