Ýokary hilli, geçginli önümler

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5081/original-162d0042454d38.jpeg
Garaşsyzlyk ýyllarynda Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda düýpli özgerişlikler bolup geçdi. Önümçiligiň durkunyň düýpli täzelenilmegi, täze önümçilik desgalarynyň gurlup, ulanylmaga berilmegi işleriň netijeliligini has ýokarlandyrmak bilen birlikde, içerki we daşarky bazarlarda ösen is Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiziň tagallalary arkaly ýurdumyzda ýol gurluşygynyň gerimi ýyl-ýyldan giňelýär. Şeýle amatly ýagdaý bu önüme bolan islegiň düýpli artmagyny şertlendirdi. Gowy hilli we gerekli önümleriň hyrydarlarynyň hataryna daşary ýurtly işewürler hem barha işjeň goşulýarl

Habaryň dowamyny okamak üçin