"Eni Türkmenistan Limited" kompaniýasy tenderi yglan edýär: 26.07.2022-22.08.2022

12:46 26.07.2022 1280

"Eni Türkmenistan Limited" kompaniýasy tenderi yglan edýär:

№ 10104183 - Buraw desgasyny abatlayyş hyzmatyny bermek we ätiyaç enjamlary bilen üpjün etmek

Bäsleşigiň möhleti 2022-nji ýylyň 22 Awgust, sagat 17:00 (ýerli wagty).

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniň adyna (elektron salgysy: moez.sdouga@eni.com, aleksey.butenko@eni.com we viktoriya.nurberdiyeva@eni.com ) ibermelidir.

Başga makalalar