Täze tehnologiýalary özleşdirýärler

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5509/original-1632167b18b065.jpeg
Hormatly Prezidentimiz döwletimiziň milli ykdysadyýetiniň ähli ugurlarynda, şol sanda nebitgaz ulgamynda-da önümçilige innowasion tehnologiýalaryň ornaşdyrylyp, onuň döwrebaplaşdyrylýan döwründe täze tehnologiýalardan, sanly ulgamdan kämil derejede baş çykarýan işçi-hünärmenleri taýýarlamaklyg Bu bölümde ýylyň dowamynda ýörite düzülen okuw meýilnamasyna laýyklykda kämilleşdiriş okuwlary geçirilip, onda işçi-hünärmenlere nebitgaz pudagyna ornaşdyrylan iň täze tehnologiýalar, enjamlar, innowasiýalar barada giňişleýin düşünje berilýär. Okuw otaglary gerekli görkezme esbaplary, interaktiw

Habaryň dowamyny okamak üçin