Oňat hilli, hyrydarly harytlar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5619/original-16333db451bd53.jpeg
Bazar gatnaşyklarynyň barha giňelýän şertlerinde bäsdeşlige ukyply, alyjylaryň isleglerini ödeýän ýokary hilli önümleri öndürmek esasy talaplaryň biri bolup durýar. Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda şu talaplara eýermek arkaly gowy önümçilik netijeleri gazanylýar. Bu babatda «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň geçen sekiz aýy möhüm sepgitleriň biri boldy.

Habaryň dowamyny okamak üçin