Islegli hem ýokary hilli önümler

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5709/original-16345185e111c2.jpeg
Ýurdumyzyň gymmatly baýlyklarynyň biri bolan tebigy gazy gaýtadan işlemek arkaly geçginli önümleri öndürmek işine «Türkmengaz» döwlet konserniniň suwuklandyrylan gazy öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirliginiň hünärmenleri netijeli gatnaşýarlar. Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzyň gündogar welaý Müdirlikde şanly ýylyň tamamlanan sekiz aýynda 80 müň tonnadan gowrak suwuklandyrylan gaz öndürildi we bu baradaky meýilnama 108,8 göterim berjaý edildi. Jemi öndürilen önümiň 77,9 müň tonnadan gowragy bolsa eksporta ugradyldy.

Habaryň dowamyny okamak üçin