"PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd" kompaniýasy tender yglan edýär: 21.11.2022 - 05.12.2022

14:43 21.11.2022 1243

"PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd" kompaniýasy kompaniýalary mehaniki ýük ulaglary bilen üpjün etmek hem-de degişli hyzmatlary bermek boýunça №PCT/TPM/2022/012 belgili tendere gatnaşmaga çagyrýar:  

 Tender № Tenderiň ady   elektron salgysy
1 PCT/TPM/2022/012 Mehaniki ýük ulaglary bilen üpjün etmek hem-de degişli hyzmatlary bermek tendersecretarytkm23@petronas.com.my  

Tendere gatnaşmak üçin gyzyklanma bildirýän islendik kompaniýalar aşakdaky resminamalary taýýarlamaly:

- tendere gatnaşmak üçin arza (tenderiň nomerini we adyny hökman görkezmeli);

- arza bermek hukugy üçin ygtyýarlandyrylan wekiliň ynanç haty;

- Türkmenistanda hasaba alnan kompaniýalar üçin kompaniýanyň bellige alyş resminamasynyň nusgalary (eger olar bar bolsa);

    - degişli iş tejribesiniň sanawy. 

Arzalar bildiriş çap edilen gününden başlap 14 (on dört) senenama günüň dowamynda iş wagtlarynda Türkmenistan, ş.Aşgabat, Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, 81 ýa-da tendersecretarytkm23@petronas.com.my elektron salgysy boýunça kabul edilýär.

Başga makalalar