"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy tender yglan edýär: 25.11.2022-02.12.2022

21:55 25.11.2022 2681

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy terjime hyzmatlaryny bermek boýunça tender yglan edýär.

Bildirilýän talaplar:

  • Gatnaşyjy terjime hyzmatlaryny bermekde ozalky iş tejribesiniň subutnamalaryny bermeli.
  • Gatnaşyjy Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan berlen terjime hyzmatlaryny bermek üçin ygtyýarnamasynyň bardygyny tassyklamaly.

Soraşmanyň möhleti - 2022-nji ýylyň dekabr aýynyň 2-ne, sagat 17:00-a çenli.

Gyzyklanma bildirýän islendik kompaniýa aşakdaky salgylar boýunça şertnamalar we üpjünçilik bölümine arza ugratmaly.

Elektron salgylary:

Toyly.Geldinazarov@eni.com

Viktoriya.Nurberdiyeva@eni.com

Başga makalalar