Işleri ileri gidrogeologlar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6962/original-163fdc27ed8a77.jpeg
«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň baýry kärhanalarynyň biri bolan Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň işjeň agzalary «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» şygaryna beslenen ýylyň ilkinji günlerinden başlap, demirgazyk welaýatyň giňişliklerinde ýerleriň melioratiw we ekologiýa ýagda Häzirki döwürde ekspedisiýanyň işçi-hünärmenleri, 2023-nji ýylyň iş meýilnamasyna laýyklykda, welaýatyň dürli ýerlerinde ýerasty suw ýataklarynyň barlaglaryny, geoekologik surat alma işlerini, ýerasty suwlaryň düzgünini, mukdaryny öwrenmek maksadynda geologiýa gözleg işleriniň dürli görnüşdäki ön

Habaryň dowamyny okamak üçin