"PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd" kompaniýasy tender yglan edýär: 03.03.2023 - 27.03.2023

18:55 03.03.2023 921

"PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd" kompaniýasy kompaniýalary tendere gatnaşmaga çagyrýar:

№ tender ady elektron belgisi
1 PCT/TSS/2022/019 "PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd" kompaniýasy kompaniýalary БПЦД-А platformasy üçin guýy toruny berkitmek boýunça taslamany durmuşa geçirmek üçin inženerçilik, üpjünçilik, gurluşyk-gurnama we işe girizmek hyzmatlaryny bermek boýunça tender.tkm8@petronas.com.my

Tendere gatnaşmak üçin gyzyklanma bildirýän kompaniýalar aşakdaky resminamalary tabşyrmaly: 

  • tendere gatnaşmak üçin arza (tenderiň nomerini we adyny hökman görkezmeli);
  • arza bermek hukugy üçin ygtyýarlandyrylan wekiliň ynanç haty;
  • Türkmenistanda hasaba alnan kompaniýalar üçin kompaniýanyň bellige alyş resminamasynyň nusgalary (eger olar bar bolsa). 

Arzalar bildiriş çap edilen gününden başlap 14 (on dört) senenama günüň dowamynda iş wagtlarynda Türkmenistan, Aşgabat ş., Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, 81 salgy ýa-da tender.tkm8@petronas.com elektron salgysy boýunça kabul edilýär.

Başga makalalar