"PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd" kompaniýasy tender yglan edýär: 29.03.2023 - 11.04.2023

00:09 30.03.2023 2106

"PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd" kompaniýasy howply galyndylary ýok etmek (utilizirlemek) hyzmatlaryny bermek boýunça tender yglan edýär:

No  Tender No  ady elektron salgysy
1 PCT/TKA/2022/014 "PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd" kompaniýasy üçin howply galyndylary ýok etmek (utilizirlemek) hyzmatlaryny bermek    tender_secretarytkm4@petronas.com.my

Tendere gatnaşmak üçin gyzyklanma bildirýän kompaniýalar aşakdaky resminamalary taýýarlap, aşakda görkezilen salgy boýunça tabşyrmaly:

- tendere gatnaşmak üçin arza (tenderiň nomerini we adyny hökman görkezmeli);

- arza bermek hukugy üçin ygtyýarlandyrylan wekiliň ynanç haty;

-Türkmenistanda hasaba alnan kompaniýalar üçin kompaniýanyň bellige alyş resminamasynyň nusgalary (eger olar bar bolsa);

Arzalar bildiriş çap edilen gününden başlap, 14 (on dört) senenama günüň dowamynda iş wagtlarynda Türkmenistan, ş.Aşgabat, Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, 81 ýa-da  tender–secretarytkm4@petronas.com.my electron salgy boýunça kabul edilýär.

Başga makalalar