Öňdebaryjylaryň netijeli işleri

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7253/original-1642bc47e571dd.jpeg
Bu burawlaýjylar toparynyň agzalarynyň atlary diňe bir «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynda däl, eýsem, tutuş «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynda hem öňdebaryjylaryň hatarynda hormat bilen agzalýar. Munuň özi ýöne ýerden däldir. Biziň aşakdaky ýazgylarymyz hem bu öňdebaryjy toparyň agzal Bu topara buraw desgasynyň başlygy Halmyrat Rozyýew başarjaňlyk bilen ýolbaşçylyk edýär. Tejribeli ýolbaşçy uzak ýyllaryň dowamynda Watanymyzyň ösüşlerine goşýan saldamly goşandy, ak ýürekden çekýän halal zähmeti üçin «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 20 ýyllygyna» medaly bilen sylaglandy. Şonda Ha

Habaryň dowamyny okamak üçin