"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy tender yglan edýär: 09.05.2023 - 22.05.2023

12:02 09.05.2023 1991

"Eni Türkmenistan Limited" kompaniýasy

Tender №10109395 - Nebit rezerwuarlarynyň içini arassalamak hyzmatlary bermek we abatlaýyş işlerini geçirmek boýunça deslapky islegi öwrenmek yglan edýär.

Bäsleşigiň möhleti 2023-nji ýylyň 22 maý, sagat 17:00 (ýerli wagty).

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniyalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniň adyna (elektron salgysy: Toyly.Geldinazarov@eni.com; Viktoriya.Nurberdiyeva@eni.com) ibermelidir.

Başga makalalar