"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy tenderi yglan edýar: 30.05.2023 - 09.06.2023

09:09 30.05.2023 2391

"Eni Türkmenistan Limited" kompaniýasy

Tender №10111625 - Gaz kompressor hereketlendirijileriniň ätiýaç şaýlaryny satyn almak barada tenderi yglan edýär.

Bäsleşigiň möhleti 2023-nji ýylyň 09 iýun, sagat 17:00 (ýerli wagty).

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniň adyna (elektron salgysy: Toyly.Geldinazarov@eni.com; Viktoriya.Nurberdiyeva@eni.com) ibermelidir.

Başga makalalar