"Eni Türkmenistan Limited" kompaniýasy tenderi yglan edýär: 06.07.2023-18.07.2023

09:37 06.07.2023 1965

"Eni Türkmenistan Limited" kompaniýasy

Tender №10106541 - Gorag hyzmatlary bilen üpjün etmek boýunça deslapky islegi öwrenmek boýunça tender yglan edýär.

Bäsleşigiň möhleti 2023-nji ýylyň 18 iýul, sagat 17:00 (ýerli wagty).

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniň adyna (elektron salgysy: Toyly.Geldinazarov@eni.com ; Viktoriya.Nurberdiyeva@eni.com) ibermelidir.

Başga makalalar