Nebitgazçy uçurymlara diplom gowşuryldy

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/8091/original-164acf12632d62.jpg
«Türkmennebit» döwlet konserniniň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebimizde uçurymlarymyza diplom gowşurylyş dabarasy geçirildi. Dabarada çykyş eden mekdebimiziň baýry mugallymlary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri ýaşlary watançylyk, ynsanperwerlik, ýokary ahlaklylyk, Watana we şöh Hormatly Prezidentimiz öz çykyşlarynda ylym-bilimi ösdürmek, ýaşlaryň watansöýüji, kämil hünärmenler bolmalydygy barada aýratyn belleýär. Bu ugurdan möhüm resminamalar kabul edilip, uly işler durmuşa geçirilýär. Häzirki ajaýyp döwrümizde hormatly Prezidentimiziň ýaşlar hakynda edýän taýsyz tagall

Habaryň dowamyny okamak üçin