“Eni Türkmenistan Limited” kompaniýasy tenderi yglan edýar: 07.10.2020 - 06.11.2020

13:54 07.10.2020 1455

“Eni Türkmenistan Limited” kompaniýasy tenderi yglan edýar:

№ 10088927 – Ýerüsti ulaglarynyň – ýeňil awtoulaglarynyň hyzmatlary bilen üpjün etmek

Bäsleşigiň möhleti 2020-nji ýylyň 06 noýabr, sagat 17:00 (ýerli wagty).

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniň adyna (elektron salgysy: moez.sdouga@eni.tm we aleksey.butenko@eni.tm) ibermelidir.

Başga makalalar