"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy tender yglan edýär: 29.11.2023 - 13.12.2023

11:51 30.11.2023 2085

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy УКРМ (reaktiw kuwwatynyň öwezini dolujy enjam) satyn almak boýunça № 10106923/2 belgili tender yglan edýär.

Tenderiň tehniki şertleri we talaplary baradaky maglumatlar tenderiň barşynda berler.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölümine ibermelidir.

Tendere gatnaşmak üçin resmi çakylyk ýüztutmalary kabul ediş möhleti tamamlanansoň iberiler.

Bäsleşigiň möhleti - 2023-nji ýylyň dekabr aýynyň 13-ne, sagat 23:00-a çenli.

Elektron salgylary:

Zynat.Orazova@eni.com

Narine.Smirnova@eni.com 

Viktoriya.Nurberdiyeva@eni.com

Başga makalalar