"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy tender yglan edýär: 06.12.2023-19.12.2023

18:03 07.12.2023 2039

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy resminamalary (ОЗТБООС) we howpsuzlyk belgilerini çap etmek boýunça № №10111833  belgili tender yglan edýär.

Tenderiň tehniki şertleri we talaplary baradaky maglumatlar tenderiň barşynda berler.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölümine ibermelidir.

Tendere gatnaşmak üçin resmi çakylyk ýüztutmalary kabul ediş möhleti tamamlanansoň iberiler.

Bäsleşigiň möhleti - 2023-nji ýylyň dekabr aýynyň 19-na, sagat 23:00-a çenli.

Elektron salgylary:

Narine.Smirnova@eni.com

Viktoriya.Nurberdiyeva@eni.com

Başga makalalar