"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy tender yglan edýär: 08.01.2024-23.01.2024

17:22 08.01.2024 2023

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy

№10116107 belgili Petreeo 1-ny dikeltmek üçin gurlushyk harytlary satuw almak boýunça bäsleşige gatnaşmak üçin deslapky arzalaryň ýygnalmagyny yglan edýär.

Ähli gyzyklanýan kompaniýalar bu bäsleşige gatnaşmak isleýändigini tassyklamak üçin Şertnamalar we üpjünçilik bölümine (elektron adresi: Bahar.Nuryyeva@eni.com we Viktoriya.Nurberdiyeva@eni.com) resmi arzany ibermeklige çagyrylýar.

Tehniki ýöriteleşmeler we jikme-jik talaplar bäsleşigiň tapgyrlarynda beýan ediler.

Arzalary kabul etmekligiň tamamlanýan wagty 23/01/2024 sagat 23:59.

Başga makalalar