"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy tender yglan edýär: 18.03.2024-01.04.2024

15:06 19.03.2024 1225

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy «PETRECO WEMCO PACESETTER MOD. CFA-4» enjamyny dikeltmek boýunça №10117315 belgili tender yglan edýär.

Tenderiň tehniki şertleri we talaplary baradaky maglumatlar tenderiň barşynda berler.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölümine ibermelidir.

Tendere gatnaşmak üçin resmi çakylyk ýüztutmalary kabul ediş möhleti tamamlanansoň iberiler.

Bäsleşigiň möhleti - 2024-nji ýylyň aprel aýynyň 1-ine, sagat 23:00-a çenli.

Elektron salgylary:

Zynat.Orazova@eni.com

viktoriya.nurberdiyeva@eni.com

Başga makalalar