OPEC+ geňeşi bazaryň indiki hereketlerini 1-nji dekabrda seljerer

10:02 20.11.2020 521

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1122/original-15fb50c54c2f3c.jpeg

OPEC+ ylalaşygyna gatnaşýan ýurtlar 17-nji noýabrda OPEC+ ministrler gözegçilik geňeşiniň mejlisiniň netijeleri boýunça 2020-nji ýylyň IV çärýeginde bazarda isleg bilen teklibiň ýagdaýyny öwrenmekligi dowam etmegi hem-de 2021-nji ýylda dünýäniň nebit bazarynda öz indiki hereketlerini OPEC we OPEC däl döwletleriniň 2020-nji ýylyň 1-nji dekabrynda meýilleşdirilen ministrler maslahatynda seljermegi ylalaşdylar, diýip INTERFAKS RF-iň hökümetiniň metbugat beýanyna salgylanyp habar berýär.

Öň OPEC+ mejlislerine RF-iň energetika ministri hökmünde gatnaşan Aleksandr Nowak sişenbe güni RF-iň ýangyç-energetika toplumy boýunça wise-premýeri hökmünde gatnaşdy.

Geňeşe Russiýa we Saud Arabystany bilelikde başlyklyk edýärler. Mejlisiň işine OPEC maslahatynyň prezidenti Alžiriň energetika ministri, şeýle hem BAE-niň, Kuweýtiň, Wenesuelanyň, Gazagystanyň ugurdaş ministrleri, Nigeriýanyň we Yragyň wekilleri, şeýle hem OPEC-iň baş sekretary gatnaşdy.

Başga makalalar
15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15f3cc3e613486.jpeg
Türkmenistan Türkiýä propileniň iberilişini artdyrýar

Baku – Tbilisi – Kars (BTK) demir ýol geçelgesi boýunça Mersine (Türkiýe) türkmen propileni ýüklenen 40 sany konteýner bardy, diýip Trend agentligi «Ady konteýner» OOO azerbaýjan kompaniýasyna salgylanyp habar berýär.


15f744e065df4e.jpeg
TNGIZT-niň önümçilik görkezijileri ýokarlanýar

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda şu ýylyň sekiz aýynyň jemleri boýunça ýokary hilli önümleriň önümçiliginiň durnukly ösüşini gazanmagy başardy.