ÝTÖB 2023-2024-nji ýyllarda Türkmenistanda jemi içerki önümiň ýokary ösüş depginini çaklaýarlar

19:03 17.05.2023 634

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7660/original-164648946232e8.jpg

Ýewropanyň täzeleniş we ösüş banky (ÝTÖB) maý aýyndaky «Sebitleýin ykdysady mümkinçilikler» synynda 2023-2024-nji ýyllardan Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüşine çaklamasyny çap etdi.

Şeýlelikde, Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüşi 2023-nji ýylda hakyky aňlatmada 6,5%, 2024-nji ýylda 7% derejede çaklanylýar.

Şol bir wagtda bilermenler 2022-nji ýylda we şu ýylyň birinji çärýeginde 6,2% derejede jemi içerki önümiň ösüşiniň durnukly depgininde ýurduň nebitgaz pudagynyň mynasyp goşandyny belleýärler. Bilermenleriň pikirine görä, bu görkeziji tebigy gazyň meýilleşdirileninden has ýokary önümçiliginiň we eksportynyň hasabyna gazanyldy.

Maý aýyndaky hasabatda dünýäde iň iri gaz känleriň biri bolan «Galkynyş» käniniň möhüm orny bellenilýär. Bu kände täze guýular işe girizilýär, bu bolsa türkmen tebigy gazynyň mundan beýläkki çykarylyşyny we eksportyny giňeldýär. 

ÝTÖB ulag ulgamynda Türkmenistanyň sebit hyzmatdaşlygynyň ösýän mümkinçiliklerini nygtaýar. Hususan-da, 2022-nji ýylda Türkmenbaşy halkara deňiz portundan üstaşyr geçirilen ýükleriň möçberi 2,5 esse artdy, bu esasan nebit önümleriniň, himiýa ýükleriniň, gurluşyk harytlarynyň üstaşyr geçirilmeginiň hasabyna gazanyldy.

Bankyň bilermenleriniň bellemegine görä, Hytaý, Eýran, Orta Aziýa, Türkiýe we Günorta Ýewropa bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlygynyň giňeldilmeginde Türkmenistan möhüm orun eýeleýär.

Başga makalalar
160dd599935746.jpeg
Ýanwarda ÝB ýurtlary Türkmenistandan 41,4 mln ýewrolyk nebit önümlerini import etdiler

2021-nji ýylyň ýanwar aýynda Ýewropa Bileleşiginiň 27 sany döwleti Türkmenistandan 41,1 mln ýewrolyk nebit we nebit ýaglaryny satyn aldylar. Bu barada Trend agentligi Ýewropa statistiki agentligine salgylanyp habar berýär.


160dad96e756a5.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: energetika türkmen-gyrgyz hyzmatdaşlygynyň möhüm ugrudyr

Türkmen-gyrgyz hyzmatdaşlygynyň möhüm ugry bolup energetika çykyş edýär diýip, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Japarow bilen duşenbe güni geçiren gepleşikleriniň barşynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlary dogrusynda belläp geçdi.


160dc14d4e145b.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti «Lukoýl» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysyny kabul etdi

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 29-njy iýunda “Lukoýl” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperowy kabul etdi. Işewür döwlet Baştutanyny doglan güni bilen gutlady we berk jan saglyk, egsilmez güýç-gaýrat hem-de köpugurly işinde ajaýyp üstünlikler arzuw etdi.


160dc150c5866b.jpeg
BTJ turbageçirijisi boýunça üç ýylda 20,7 mln tonna türkmen nebiti üstaşyr geçirildi

Baku-Tbilisi-Jeýhan (BTJ) turbageçirijisi soňky üç ýylda 20 million 700 müň tonna golaý türkmen nebitini we nebit önümlerini dünýä bazarlaryna çykardy. Bu barada Azerbaýjanyň energetika ministri Parwiz Şahbazow Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň (YHG) energetika ministrleriniň ýakynda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçiren 4-nji ýygnagynda eden çykyşynda aýtdy.


163527079749e4.jpeg
Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleriniň arasynda gepleşikler geçirildi

Şu gün Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda gepleşikler geçirildi diýip, TDH agentligi habar berýär.