"Eni Türkmenistan Limited" kompaniýasy tender yglan edýär: 29.11.2023-13.12.2023

10:05 29.11.2023 2375

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy №10114409 belgili Tehniki himikatlaryň we reagentleriň satuw almak boýunça bäsleşige gatnaşmak üçin deslapky arzalaryň ýygnalmagyny yglan edýär.

Ähli gyzyklanýan kompaniýalar bu bäsleşige gatnaşmak isleýändigini tassyklamak üçin Şertnamalar we üpjünçilik bölümine (elektron adresi: Bahar.Nuryyeva@eni.com we Viktoriya.Nurberdiyeva@eni.com) resmi arzany ibermeklige çagyrylýar.

Tehniki ýöriteleşmeler we jikme-jik talaplar bäsleşigiñ tapgyrlarynda beýan ediler.

Arzalary kabul etmekligiň tamamlanýan wagty 13/12/2023 sagat 23:59.

Başga makalalar