“Eni Türkmenistan Limited” kompaniýasy tenderi yglan edýar: 25.11.2020 - 28.12.2020

17:38 25.11.2020 2544

“Eni Türkmenistan Limited” kompaniýasy

Tender 10093487

Ýörite maksatly ulag serişdeleri bilen üpjün etmek (kranlar we awtoýükleýjiler).

Bäsleşigiň möhleti 2020-nji ýylyň 28-nji Dekabr, sagat 17:00 (ýerli wagty).

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniň adyna (elektron salgysy: moez.sdouga@eni.tm we bahar.nuriyeva@eni.tm) ibermelidir.

Başga makalalar