"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy tenderi yglan edýar: 11.12.2020 - 11.01.2021

11:36 11.12.2020 13670

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy tenderi yglan edýar:

№ 10093787 - Buraw dolotalary bilen üpjün etmek

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 11 ýanwar, sagat 17:00 (ýerli wagty).

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniň adyna (elektron salgysy: moez.sdouga@eni.tm we aleksey.butenko@eni.tm) ibermelidir.

Başga makalalar