Eni-niň türkmen nebitini satyn almak boýunça bäsleşiginde SOCAR Trading ýeňiji boldy

09:54 17.12.2020 1565

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1313/original-15fd84fcb8741f.jpeg

“SOCAR Trading” Azerbaýjanyň Döwlet nebit kompaniýasynyň golçur kärhanasy “Eni Turkmenistan” tarapyndan öndürilen türkmen nebitini satyn almak boýunça geçirilen bäsleşikde ýeňiji boldy. Bu barada Argus Media habar berýär.

Bäsleşigiň netijesinde “SOCAR Trading” kompaniýasy “ENOC”, “Vitol’, “Rosneft”, “Lukoil” we “Trafigura” ýaly iri kompaniýalardan öňe saýlandy.

“SOCAR Trading” 2017-nji ýyldan bäri Türkmenistanda “Vitol” kompaniýasy tarapyndan amala aşyrylýan nebit söwdasyny özüniň iş ugurlarynyň arasyna geçirdi.

Geçirilen üýtgeşmeler, esasan, Baku-Tbilisi-Jeýhan nebit ugry boýunça daşalýan çig malyň mukdarynyň artmagyna, şeýle hem Mahaçkala we Noworossiýsk arkaly üpjünçiligiň degişli derejede azalmagyna getirip biler.

Maglumata görä, “Eni Turkmenistan” 2021-nji ýylda Ekerem ýatagyndan alynjak  nebitiň aýda 30-40 müň tonnasyny eksporta ibermegi meýilleşdirýär. Ýanwar-noýabr aýlarynda bu nebitiň Türkmenistandan eksporty 341 müň tonna çenli ýokarlandy, geçen ýyl bu görkeziji 310 müň tonna deň boldy. Bu möçberleriň ählisi tankerler arkaly Mahaçkala ugradylýar, ondan soňra Noworossiýke iberilýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15fd1ff7e5ca31.jpeg
Türkmenistanda nebitiň sarp edilişi durnukly ösýär — Eni

Türkmenistanyň içerki bazarlarynda nebitiň sarp edilişiniň depgini durnukly ýagdaýda ösýär. Bu barada Eni italýan nebitgaz kompaniýasy tarapyndan taýýarlanylan World Oil Review 2020 hasabatynda aýdylýar.