"Eni Türkmenistan Limited" kompaniýasy tenderi yglan edýar: 30.12.2020 - 27.01.2021

14:51 30.12.2020 3434

"Eni Türkmenistan Limited" kompaniýasy

№ - 10093204 Ýörite maksatly uiag serişdeleri (ýük göteriji awtoulaglary) bilen üpjün etmek

barada tenderi yglan edýar.

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 27/01/2021, sagat 17:00 (ýerli wagty).

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniň adyna (elektron salgysy: Toyli.Geldynazarov@eni.tm we Moez.Sdouqa@eni.tm ) ibermelidir.

Başga makalalar