"Eni Türkmenistan Limited" kompaniýasy tenderi yglan edýar: 30.12.2020 - 22.01.2021

15:19 30.12.2020 2543

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy

№ - 10078572-02

guýylary düýpli abatlaýyş işleri uçin mayşgak turbaly desga we azody nasos arkaly doldurma desgasy bilen yerine ýetirmeli hyzmatlar barada tender! yglan edýar.

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 22 yanwary, sagat 17:00 (ýerli wagty).

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniň adyna (elektron salgysy: mekan.allaberdiyev@eni.tm we moez.sdouqa@eni.tm) ibermelidir.

Başga makalalar