"Eni Türkmenistan Limited" kompaniýasy tenderi yglan edýar: 30.12.2020 - 15.01.2021

15:34 30.12.2020 2854

"Eni Türkmenistan Limited" kompaniýasy

№ 7200024188 CISCO CATALYST kommutatorlar bilen üpjün etmek

satyn aimak barada tender! yglan edýar.

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň Ýanwar aýynyň 15-i, sagat 17:00 (Turkmenistan wagty).

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniň adyna (elektron salgysy: vepa.nepesov@eni.tm we moez.sdouqa@eni.tm) ibermelidir.

Başga makalalar