"Eni Türkmenistan Limited" kompaniýasy tenderi yglan edýär: 24.02.2021 - 24.03.2021

16:09 25.02.2021 2522

“Eni Türkmenistan Limited” kompaniýasy

10092919 – Nebit ýatakjada iýmit we hojalyk hyzmatlary bermek barada tenderi yglan edýär

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň mart aýynyň 24-i, sagat 17:00 (ýerli wagty).

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniň adyna (elektron salgysy: Moez.sdouga@eni.tm  we Mekan.allaberdiyev@eni.tm ) ibermelidir.

Başga makalalar