«ARETI» Aşgabatdaky Halkara maýa goýum forumynyň bürünç hemaýatkäri boldy

15:24 28.04.2021 1916

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2091/original-1608906fee3e05.jpeg

Türkmenistanyň öňden gelýän daşary ýurt hyzmatdaşlarynyň biri bolan «ARETI» halkara kompaniýalar topary Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň nebitgaz toplumyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara forumynyň bürünç hemaýatkäri boldy.

Bu forum, mümkin bolan maýadarlaryň nebit-gaz pudagy we gaz himiýasy boýunça täze maýa goýum taslamalary baradaky habardarlygyny artdyrar, irki ýataklarda nebit-gaz önümçiligini işjeňleşdirmäge, şeýle hem Hazaryň Türkmen kenaryndaky ýataklaryň ösüşini güýçlendirer.

«ARETI» HKT (öňki «ITERA») 1992-nji ýylda rus telekeçisi Igor Makarow tarapyndan esaslandyryldy. Kompaniýanyň esasy işi: tebigy gaz, çig nebit we nebit önümleri, nebit söwdasy, inženerçilik we dizaýn işleri we beýleki iş görnüşleri ýaly nebit-gaz pudagyna maýa goýumlary.

Türkmenistanda «ARETI» kompaniýasy Hazar deňziniň türkmen kenaryndaky Blok 21-de ýurdumyzyň hökümeti bilen gol çekilen Önüm paýlaşmak şertnamasy esasynda iş alyp barýar.

«ARETI-iň» düzümine Türkmenistana, Şweýsariýa, Russiýa, GDA we Baltika ýurtlaryna, ABŞ, Kanada, Günbatar Ýewropa we Ýakyn Gündogar ýurtlaryna degişli onlarça golçur we şahamça girýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.