«Malaý» känindäki nobatdaky guýudan gazyň senagat akymy alyndy

16:43 28.07.2021 4513

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2632/original-160ffb613cb87f.jpeg

«Malaý» käninde buraw işleriniň netijesinde tebigy gazyň gündelik debiti 400 müň kub metre barabar bolan senagat akymy alyndy. Buraw işleri «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň hünärmenleri tarapyndan ýerine ýetirildi.

Köp ýyllaryň dowamynda bu känden tebigy gaz netijeli çykarylýar, şeýle hem Türkmenistan – Hytaý döwletara gaz geçirijisine tebigy gaz ibermeleri üpjün edilýär.

Sarp edijilere gazy bökdençsiz ibermekligi üpjün etmek üçin müdirlik käniň serişde binýadyny yzygiderli ýokarlandyrýar. Täze öndürijilikli guýy «mawy ýangyjyň» eksport ibermeleriniň artdyrylmagyna ýardam eder.

Ýakynda «Malaý» käninden uzakda bolmadyk «Agarguýy» meýdançasynda müdirlik tarapyndan ulanyşy dowam etdirmek üçin iki sany kabul edildi. Şular ýaly guýularyň birini burawlamak işine şu günlerde «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynyň burawçylary girişdiler.

Şu ýylyň geçen alty aýynda müdirlik boýunça tebigy gazyň önümçiliginiň ösüşi 142%-e barabar boldy. Hususan-da, 6 milliard 134 million kub metr «mawy ýangyç», şeýle hem 24,2 müň tonna gaz kondensaty öndürildi. Şeýlelikde birinji ýarym ýyl üçin göz öňünde tutulan önümçilik meýilnamasy ýerine ýetirildi.

Başga makalalar
1650968538ff1e.jpg
Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň Prezidentleri Nýu-Ýorkda döwletara gatnaşyklarynyň meselelerini maslahatlaşdylar

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisine gatnaşmak maksady bilen, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda iş sapary bilen bolýan Prezident Serdar Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol bilen duşuşdy diýip, TDH habar berýär.


16509680179a85.jpg
Serdar Berdimuhamedow BSG-niň Baş direktory bilen Türkmenistanyň gurama girmeginiň geljegini maslahatlaşdy

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Nýu-Ýorkda geçirilýän 78-nji mejlisine gatnaşýan Prezident Serdar Berdimuhamedow Bütindünýä söwda guramasynyň (BSG) Baş direktory hanym Ngozi Okonjo-Iweala bilen duşuşdy diýip, TDH habar berýär.


161a5b40525c12.jpeg
Suwuklandyrylan gaz we polietilen — TDHÇMB-niň birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 24-si hasaba alyndy.


161a5b4e6b5fd5.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti «Lukoýl-yň» ýolbaşçysy bilen Hazaryň ýataklaryny özleşdirmegiň geljegini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow duşenbe güni “Lukoýl” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperowy kabul etdi. Taraplar Hazar sebitiniň uglewodorod serişdelerini özleşdirmek meseleleri giňişleýin ara alyp maslahatlaşdylar.


1650967ab62bb5.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş sekretary bilen hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdy

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisine gatnaşmak maksady bilen, Nýu-Ýorkda iş sapary bilen bolýan Prezident Serdar Berdimuhamedow BMG-niň Baş sekretary Antoniu Guterriş bilen duşuşdy.