Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

11:02 30.09.2020 2648

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/769/original-15f73033b57900.jpeg

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.

Ikinji orny Gazagystan eýeleýär. Üçünji orny Russiýanyň “Gazpromy” eýeledi, ol Mýanmany gysyp çykaryp, iýul aýynda Hytaýa rekord möçberde 379 mln kub metr gazy (bir günde 12,2 mln kub metr) iberdi. Sanawy Özbegistan jemleýär. Özbegistan iýulda iýuna garanda, üpjünçiligi tas üçden iki esse artdyrdy.

Türkmenistan gaz üpjünçiligi 1,788 mlrd kub metre ýa-da bir günde 78,3 mln kub metre çenli artdyrdy. Iýun aýyna çenli üpjünçilik bir gije-gündiziň hasabynda 7% ýokarlandy we hatda şu ýylyň fewral aýyndaky üpjünçiligiň göwrüminden hem geçdi diýlip, habarda aýdylýar.

Jemläp alanyňda, Hytaýyň turba geçiriji gaz importy 2020-nji ýylyň iýun aýynda 3,039 mlrd kub metr bolanlygyndan iýul aýynda 4,47 mlrd kub metre çenli (resmi maglumatlara görä) ýokarlandy.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


160ebcd6faafa6.png
«Türkmenhimiýa» DK-nyň garamagyna iki sany gazhimiýa zawody geçirildi

Gyýanlydaky polimer zawody we Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawod «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň garamagyna berilýär. Bu barada Ministrler Kabinetiniň geçen anna güni geçirilen giňişleýin mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.