Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

11:02 30.09.2020 1106

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/769/original-15f73033b57900.jpeg

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.

Ikinji orny Gazagystan eýeleýär. Üçünji orny Russiýanyň “Gazpromy” eýeledi, ol Mýanmany gysyp çykaryp, iýul aýynda Hytaýa rekord möçberde 379 mln kub metr gazy (bir günde 12,2 mln kub metr) iberdi. Sanawy Özbegistan jemleýär. Özbegistan iýulda iýuna garanda, üpjünçiligi tas üçden iki esse artdyrdy.

Türkmenistan gaz üpjünçiligi 1,788 mlrd kub metre ýa-da bir günde 78,3 mln kub metre çenli artdyrdy. Iýun aýyna çenli üpjünçilik bir gije-gündiziň hasabynda 7% ýokarlandy we hatda şu ýylyň fewral aýyndaky üpjünçiligiň göwrüminden hem geçdi diýlip, habarda aýdylýar.

Jemläp alanyňda, Hytaýyň turba geçiriji gaz importy 2020-nji ýylyň iýun aýynda 3,039 mlrd kub metr bolanlygyndan iýul aýynda 4,47 mlrd kub metre çenli (resmi maglumatlara görä) ýokarlandy.

Başga makalalar
15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15f3cc3e613486.jpeg
Türkmenistan Türkiýä propileniň iberilişini artdyrýar

Baku – Tbilisi – Kars (BTK) demir ýol geçelgesi boýunça Mersine (Türkiýe) türkmen propileni ýüklenen 40 sany konteýner bardy, diýip Trend agentligi «Ady konteýner» OOO azerbaýjan kompaniýasyna salgylanyp habar berýär.


15f744e065df4e.jpeg
TNGIZT-niň önümçilik görkezijileri ýokarlanýar

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda şu ýylyň sekiz aýynyň jemleri boýunça ýokary hilli önümleriň önümçiliginiň durnukly ösüşini gazanmagy başardy.


15fa8ccfe0d9e3.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 41-si hasaba alyndy.