"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy tender yglan edýär: 14.02.2024-27.02.2024

19:36 17.02.2024 1360

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy Petreco 1dikeltmek üçin materiallary satyn almak boýunça №10115512 belgili tender yglan edýär.

Tenderiň tehniki şertleri we talaplary baradaky maglumatlar tenderiň barşynda berler.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölümine ibermelidir.

Tendere gatnaşmak üçin resmi çakylyk ýüztutmalary kabul ediş möhleti tamamlanansoň iberiler.

Bäsleşigiň möhleti - 2024-nji ýylyň fewral aýynyň 27-ine, sagat 17:00-a çenli.

Elektron salgylary:

Aleksey.Butenko@eni.com 

Viktoriya.Nurberdiyeva@eni.com

Başga makalalar