Energetika boýunça Türkmenistan – ÝB Iş topary Brýusselde ýangyç-energetika toplumynda hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy

08:02 15.04.2024 848

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/10478/original-1661b7bf4712c9.jpg

Türkmen gazynyň ibermegiň ugurlaryny diwersifikasiýalaşdyrmak, metan zyňyndylary we gaýtadan dikeldilýän energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk meseleleri Energetika boýunça Türkmenistan ÝB Iş toparynyň Brýusselde 12-nji aprelde geçirilen mejlisinde maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.

Türkmen wekiliýetine «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygynyň orunbasary Myrat Arçaýew ýolbaşçylyk etdi. Türkmen wekiliýetiniň düzümine «Türkmennebit» döwlet konserniniň, «Türkmenenergo» döwlet elektrik energiýa korporasiýasynyň we Türkmenistanyň Brýusseldäki ilçihanasynyň wekilleri hem girdi.

ÝB tarapyndan Ýewropa Komissiýasynyň energetika baş müdirliginiň, Ýewropanyň Daşarky hereket gullugynyň, Halkara hyzmatdaşlyk baş müdirliginiň, Howa boýunça baş müdirliginiň we ÝB-niň Söwda baş müdirliginiň wekilleri gatnaşdy.

Duşuşykda taraplar türkmenleriň gaz üpjünçilik ugurlaryny diwersifikasiýa etmek, metanyň zyňyndylary babatynda amaly hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri, şeýle hem gaýtadan dikeldilýän energiýa desgalaryny üç esse ýokarlandyrmak we dünýäde energiýa netijeliligini iki esse ýokarlandyrmak meselesini ara alyp maslahatlaşdylar.

Bellenip geçilişi ýaly, netijeliligi ýokarlandyrmak strategiýalary Türkmenistanyň Dubaýda COP28-de Global Metan borçnamasyna goşulýandygyny mälim etmeginiň çäginde möhüm mümkinçilikleri hödürleýär.

Türkmenistanyň wekiliýeti milli energiýa pudagynda gazanylan üstünlikler, kanuny esaslar, diwersifikasiýa tagallalary, durnukly we ekologiýa taýdan arassa energiýa çärelerine ygrarlylyk we gün energiýasy taslamasy barada hasabat berdi.

Şeýle hem türkmen wekiliýeti bilen Ýewropa Energetika Komissiýasynyň Ministrler Kabinetiniň başlygy Stefano Grassiniň arasynda gepleşik boldy. Duşuşyk tehnologiýa alyş-çalşygyna ünsi jemläp, Türkmenistan bilen ÝB-iň energiýa pudagynda hyzmatdaşlygy giňeltmeklige bagyşlandy.

Ara alnyp maslahatlaşylan mowzuklar Merkezi Aziýa bilen ÝB arasyndaky gatnaşyklaryň taryhy mazmuny, Türkmenistanyň dünýä energiýa bazaryndaky mümkinçiliklerini, esasanam tebigy gaz gorlary we üpjünçilik mümkinçilikleri, dürli infrastruktura taslamalary we hyzmatdaşlyk meseleleri boldy.

Türkmen wekiliýeti şeýle hem Ýewropanyň daşarky hereket gullugynyň energiýa diplomatiýasynyň baş geňeşçisi Tibor Stelbatskiý bilen duşuşdy. Söhbetdeşlikde gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri, Türkmenistandan metanyň zyňyndylaryny we tebigy gaz üpjünçiligini azaltmak meselesinde hyzmatdaşlyga aýratyn üns berildi.

Başga makalalar
162bd53401143d.jpeg
Wladimir Putin: «Gazpromyň» ýolbaşçylary ýakynda Türkmenistana geler

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin «Gazpromyň» ýolbaşçylarynyň ýakyn wagtda Türkmenistana geljekdigini habar berdi.Bu barada Russiýanyň Lideri 29-njy iýunda Aşgabatda geçirilen altynjy Hazar sammiti tamamlanandan soň, žurnalistleriň sowalyna beren jogabynda aýtdy diýip, Russiýanyň Prezidentiniň saýty habar berýär.


162baa13cb92b4.jpeg
400 töweregi hünärmen Seýdiniň NGIZ-niň okuw mekdebini tamamlady

400 töweregi talyp şu ýylda Seýdiniň Nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň №15 ýörite tehniki okuw mekdebini tamamlady diýip, Jeyhun.news neşiri habar berýär.


162bc15031f3b8.jpeg
Türkmenistanyň paýtagtynda VI Hazar sammiti geçirildi

29-njy iýunda Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň — Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Russiýanyň we Türkmenistanyň Baştutanlarynyň sammiti geçirildi.


162bbf6eb76e2d.jpeg
Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy Hazar deňzinde ykdysady hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge çagyrdy

Sişenbe güni Türkmenistanyň DIM-inde geçirilen Hazarýaka döwletleriň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisinde 29-njy iýunda Aşgabatda boljak VI Hazar sammitine taýýarlyk görmek hem-de onuň gün tertibine girizilen meseleleri ylalaşmak ara alnyp maslahatlaşylan esasy meseleleriň hatarynda boldy.


162baa1980c08f.jpeg
Hazarýaka döwletleriniň DIM-niň ýolbaşçylary Aşgabatda VI Hazar sammitine taýýarlygy maslahatlaşar

RF-niň DIM-niň ýolbaşçysy Sergeý Lawrow sişenbe güni Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrlerinň 29-njy iýunda Aşgabatda Altynjy Hazar sammitine taýýarlyk meselelerine bagyşlanan duşuşygyna gatnaşar diýip, Interfaks habar berýär.