"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy tenderi yglan edýar: 24.03.2020 - 24.04.2021

17:10 24.03.2021 4304

“Eni Türkmenistan Limited” kompaniýasy tenderi yglan edýar:

№ 10096899 – Şahsy goranyş serişdeliriň üpcünjiligi

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 24 aprel, sagat 17:00 (ýerli wagty).

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniň adyna (elektron salgysy: moez.sdouga@eni.tm we aleksey.butenko@eni.tm) ibermelidir.

Başga makalalar