Soňky ýyllarda Türkmenistan 15 mlrd dollardan gowrak daşary ýurt maýasyny çekdi

09:03 10.09.2021 1362

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2894/original-16139b5e268b08.jpeg

Soňky ýyllarda daşary ýurtly guramalar bilen hyzmatdaşlykda Türkmenistanyň ykdysadyýetine 15 mlrd amerikan dollary möçberinde daşary ýurt maýalary çekildi. Bu barada Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygy Rahymberdi Jepbarow türkmen metbugatyna beren interwýusynda belledi.

Onuň bellemegine görä, maýalaryň 52%-i Türkmenistanyň nebitgaz toplumyny ösdürmäge,  18%-i – himiýa senagatyna, 10%-i – ulag-kommunikasiýa infrastrukturasyna, 11%-i – oba hojalygyna, 9%-i – energetika ugrukdyryldy.

Daşary ýurt maýalarynyň esasy bölegi — 47,4%-i Ýaponiýa, 19%-i – Koreýa Respublikasyna, 11%-i – Saud Arabystanyna, 6,3%-i – Germaniýa, 5%-i – ABŞ, we galan 11,3%-i – beýleki döwletlere degişlidir.

Şeýlelikde daşary ýurt serişdeleriniň 80%-i ýurtda senagaty ösdürmäge gönükdirildi, bu bolsa milli ykdysadyýeti diwersifikasiýalaşdyrmaklygy tizleşdirmäge, ýurduň ägirt uly çig maýl binýadyny durmuşa geçirmäge we müňlerçe täze iş orunlaryny döretmäge mümkinçilik berdi.

R.Jepbarowyň bellemegine görä, bu günki gün Türkmenistanyň daşary maliýe borçnamalarynyň möçberi JIÖ-niň 11%-ine deň, bu bolsa dünýä tejribesinde kadaly gatnaşyga barabardyr.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


160ebcd6faafa6.png
«Türkmenhimiýa» DK-nyň garamagyna iki sany gazhimiýa zawody geçirildi

Gyýanlydaky polimer zawody we Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawod «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň garamagyna berilýär. Bu barada Ministrler Kabinetiniň geçen anna güni geçirilen giňişleýin mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.