Ýanwar-mart aýlarynda Türkmenistan bilen Russiýanyň haryt dolanyşygy 10,4% artdy

19:25 23.05.2023 3176

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7709/original-1646c837863556.jpg

2023-nji ýylyň ýanwar-mart aýlarynda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasy bilen özara haryt dolanyşygy 10,4% artdy. Bu barada «Neýtralnyý Türkmenistan» gazeti habar berýär.

«Russiýa Federasiýasy bilen Türkmenistanyň özara haryt dolanyşygy 2023-nji ýylyň ýanwar-mart aýlarynda 2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 10,4% artdy. Baha hasaplamasynda haryt dolanyşygynyň umumy möçberi hasabat döwründe ABŞ-nyň 386 mln dollara barabar boldy» diýip neşir belleýär.

Neşitde bellenilişi ýaly, Russiýa Türkmenistanyň umumy haryt dolanyşygynda üçünji orny eýeleýär. Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň subýektleriniň — Tatarystanyň, Astrahan we Swerdlowsk oblastlarynyň, şeýle hem Sankt-Peterburg şäheriniň arasynda aragatnaşyklar ýola goýuldy.

Umuman şu ýylyň ýanwar-mart aýlarynda Türkmenistanyň daşary söwda dolanyşygynyň görkezijisi 8,4% artdy diýlip, neşirde bellenilýär.

Ýanwar aýynda RF-niň premýer-ministri Mihail Mişustin Aşgabatda geçirilen türkmen-russiýa işewürler maslahatynda eden çykyşynda 2022-nji ýylda türkmen-russiýa haryt dolanyşygynyň 1 mlrd amerikan dollaryna barandygyny belledi. Mişustin şol bir wagtda iki ýurduň ykdysady hyzmatdaşlygynyň mümkinçilikleriniň has ýokarydygyny belledi.

Başga makalalar
1626b7f5a6326f.jpeg
Türkmenistanyň wekiliýeti köpugurly hyzmatdaşlygy maslahatlaşmak üçin BAE-de saparda bolar

Türkmenistanyň wekiliýetiniň agzalary 2022-nji ýylyň 29-30-njy aprelinde Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu-Dabi şäherine gulluk iş saparynda bolar. Bu baradaky degişli Karara 28-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.


1626a2fdc48587.jpeg
HPG 2022-nji ýylda nebiti eksport edijileriň girdejileriniň çaklamasyny ýokarlandyrdy

Halkara pul gaznasy (HPG) Ýakyn Gündogar we Merkezi Aziýanyň nebiti eksport ediji döwletleriniň girdejileriniň 2022-nji ýylda artmagy barada çaklamasyny ýokarlandyrdy. Bu barada çarşenbe güni neşir edilen HPG-niň sebit çaklamasynda aýdylýar.


1626b8f742ae62.jpeg
Öndürijilikli guýular ulanyşa girizilýär

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Körpeje buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri «2030-njy ýyla çenli Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň maksatnamasyny» durmuşa geçirmegiň çäklerinde ndürijiligi artdyrmaklyga gönükdirilen giň möçberli işleri ýerine ýetirýärler.


1626b8ee4b386b.jpeg
Türkmenistanda polipropilen skoçlarynyň täze görnüşleriniň önümçiligi ýola goýuldy

«Berk önüm» hususy kärhanasy «BANT» haryt nyşanly gatlakly skoçlaryň görnüşlerini artdyrýar. Bu barada Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň metbugat merkezi habar berýär.


16268ee30a4594.jpeg
Serdar Berdimuhamedow: Türkmenistan bilen RF-niň arasynda hyzmatdaşlyk hakynda şertnama ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmek üçin binýat döredýär

Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda Dostluk we hyzmatdaşlyk hakynda Şertnama ikitaraplaýyn gatnaşyklary durnukly ösdürmek üçin pugta hukuk binýadyny döredýär. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedow russiýaly kärdeşi Wladimir Putine iberen hatynda belleýär.