Ýanwar-mart aýlarynda Türkmenistan bilen Russiýanyň haryt dolanyşygy 10,4% artdy

19:25 23.05.2023 440

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7709/original-1646c837863556.jpg

2023-nji ýylyň ýanwar-mart aýlarynda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasy bilen özara haryt dolanyşygy 10,4% artdy. Bu barada «Neýtralnyý Türkmenistan» gazeti habar berýär.

«Russiýa Federasiýasy bilen Türkmenistanyň özara haryt dolanyşygy 2023-nji ýylyň ýanwar-mart aýlarynda 2022-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 10,4% artdy. Baha hasaplamasynda haryt dolanyşygynyň umumy möçberi hasabat döwründe ABŞ-nyň 386 mln dollara barabar boldy» diýip neşir belleýär.

Neşitde bellenilişi ýaly, Russiýa Türkmenistanyň umumy haryt dolanyşygynda üçünji orny eýeleýär. Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň subýektleriniň — Tatarystanyň, Astrahan we Swerdlowsk oblastlarynyň, şeýle hem Sankt-Peterburg şäheriniň arasynda aragatnaşyklar ýola goýuldy.

Umuman şu ýylyň ýanwar-mart aýlarynda Türkmenistanyň daşary söwda dolanyşygynyň görkezijisi 8,4% artdy diýlip, neşirde bellenilýär.

Ýanwar aýynda RF-niň premýer-ministri Mihail Mişustin Aşgabatda geçirilen türkmen-russiýa işewürler maslahatynda eden çykyşynda 2022-nji ýylda türkmen-russiýa haryt dolanyşygynyň 1 mlrd amerikan dollaryna barandygyny belledi. Mişustin şol bir wagtda iki ýurduň ykdysady hyzmatdaşlygynyň mümkinçilikleriniň has ýokarydygyny belledi.

Başga makalalar
160dd599935746.jpeg
Ýanwarda ÝB ýurtlary Türkmenistandan 41,4 mln ýewrolyk nebit önümlerini import etdiler

2021-nji ýylyň ýanwar aýynda Ýewropa Bileleşiginiň 27 sany döwleti Türkmenistandan 41,1 mln ýewrolyk nebit we nebit ýaglaryny satyn aldylar. Bu barada Trend agentligi Ýewropa statistiki agentligine salgylanyp habar berýär.


160dad96e756a5.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: energetika türkmen-gyrgyz hyzmatdaşlygynyň möhüm ugrudyr

Türkmen-gyrgyz hyzmatdaşlygynyň möhüm ugry bolup energetika çykyş edýär diýip, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Japarow bilen duşenbe güni geçiren gepleşikleriniň barşynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlary dogrusynda belläp geçdi.


160dc14d4e145b.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti «Lukoýl» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysyny kabul etdi

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 29-njy iýunda “Lukoýl” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Wagit Alekperowy kabul etdi. Işewür döwlet Baştutanyny doglan güni bilen gutlady we berk jan saglyk, egsilmez güýç-gaýrat hem-de köpugurly işinde ajaýyp üstünlikler arzuw etdi.


160dc150c5866b.jpeg
BTJ turbageçirijisi boýunça üç ýylda 20,7 mln tonna türkmen nebiti üstaşyr geçirildi

Baku-Tbilisi-Jeýhan (BTJ) turbageçirijisi soňky üç ýylda 20 million 700 müň tonna golaý türkmen nebitini we nebit önümlerini dünýä bazarlaryna çykardy. Bu barada Azerbaýjanyň energetika ministri Parwiz Şahbazow Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň (YHG) energetika ministrleriniň ýakynda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçiren 4-nji ýygnagynda eden çykyşynda aýtdy.


163527079749e4.jpeg
Türkmenistanyň we Özbegistanyň Prezidentleriniň arasynda gepleşikler geçirildi

Şu gün Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda gepleşikler geçirildi diýip, TDH agentligi habar berýär.