TNGIZT-niň önümçilik görkezijileri ýokarlanýar

14:11 01.10.2020 1118

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/776/original-15f744e065df4e.jpeg

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda şu ýylyň sekiz aýynyň jemleri boýunça ýokary hilli önümleriň önümçiliginiň durnukly ösüşini gazanmagy başardy.

Kärhanany döwrebaplaşdyrmak we häzirki zaman tehnologiýalaryny ornaşdyrmak işiniň çäklerinde nebiti gaýtadan işlemekligiň çuňlugy düýpli artdyryldy. Nebiti başlangyç gaýtadan işleýiş desgasynyň birinji sehinde 124 sany hünär taýýarlykly hünärmenler zähmet çekýär. Olaryň ygtyýarynda elektrikduzsuzlandyryjy enjamlaryň kuwwatly desgalary bar.

2020-nji ýylyň sekiz aýynyň netijeleri boýunça benziniň 476 müň 102 tonna ýeňil we agyr fraksiýalary, 349 müň 261 tonna ýagtylandyryjy kerosin we reaktiw hereketlendirijiler üçin kerosin, 902 müň 759 tonna dizel ýangyjy, 1 mln 833 müň 549 tonna mazut öndürildi.

Uly islegden peýdalanýan ýokary hilli nebit önümleri içerki bazarlarda bolşy ýaly, daşary ýurtlara hem eksport edilýär.

Başga makalalar
15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15f3cc3e613486.jpeg
Türkmenistan Türkiýä propileniň iberilişini artdyrýar

Baku – Tbilisi – Kars (BTK) demir ýol geçelgesi boýunça Mersine (Türkiýe) türkmen propileni ýüklenen 40 sany konteýner bardy, diýip Trend agentligi «Ady konteýner» OOO azerbaýjan kompaniýasyna salgylanyp habar berýär.


15fa8ccfe0d9e3.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 41-si hasaba alyndy.