TNGIZT 2023-nji ýylda sarp edijilere 4 million tonnadan gowrak nebit önümlerini iberdi

11:16 18.01.2024 1904

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/9660/original-165a7d099c9cbc.jpg

“Türkmennebit” döwlet konserniniň Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy 2023-nji ýylda sarp edijilere 4 mln 053,8 müň tonna nebit önümlerini iberdi.

Içerki sarp edijilere bolşy ýaly, daşarky bazara taýýar önümiň bökdençsiz iberilmeginde TNGIZT-niň nebit önümlerini saklamak we ýüklemek boýunça “Kenar” kärhanasyna aýratyn orun degişlidir. Geçen ýylda “Kenar” kärhanasynda sarp edijilere 4 million 53 müň 846 tonna taýýar önüm ýüklenildi, şolardan 2 million 760 müň tonna taýýar önüm içerki sarp edijilere iberildi. Daşarky bazara 1,3 mln tonna töweregi önüm iberildi.

TNGIZT-e turba geçirijiler we deňiz arkaly ýetirilýän nebit çig malyndan awtomobil benziniň dürli markalary, awiasion we tehniki kerosin, dizel ýangyjy, mazut, motor ýaglary, polipropilen, peç ýangyjy, koks, suwuklandyrylan gaz, gurluşyk we ýol bitumy we nebit we nebithimiýa önümleriniň dürli görnüşleri öndürilýär.

Taýýar nebit önümlerinden ýüklenen gämiler we otly wagonlary deňiz we demir ýollary arkaly dünýä ýurtlaryna, şol sanda, Gruziýa, Malta, Azerbaýjana, Owganystana, Özbegistana, Täjigistana iberilýär.

Başga makalalar
162bd53401143d.jpeg
Wladimir Putin: «Gazpromyň» ýolbaşçylary ýakynda Türkmenistana geler

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin «Gazpromyň» ýolbaşçylarynyň ýakyn wagtda Türkmenistana geljekdigini habar berdi.Bu barada Russiýanyň Lideri 29-njy iýunda Aşgabatda geçirilen altynjy Hazar sammiti tamamlanandan soň, žurnalistleriň sowalyna beren jogabynda aýtdy diýip, Russiýanyň Prezidentiniň saýty habar berýär.


162baa13cb92b4.jpeg
400 töweregi hünärmen Seýdiniň NGIZ-niň okuw mekdebini tamamlady

400 töweregi talyp şu ýylda Seýdiniň Nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň №15 ýörite tehniki okuw mekdebini tamamlady diýip, Jeyhun.news neşiri habar berýär.


162bc15031f3b8.jpeg
Türkmenistanyň paýtagtynda VI Hazar sammiti geçirildi

29-njy iýunda Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň — Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Russiýanyň we Türkmenistanyň Baştutanlarynyň sammiti geçirildi.


162bbf6eb76e2d.jpeg
Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy Hazar deňzinde ykdysady hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge çagyrdy

Sişenbe güni Türkmenistanyň DIM-inde geçirilen Hazarýaka döwletleriň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisinde 29-njy iýunda Aşgabatda boljak VI Hazar sammitine taýýarlyk görmek hem-de onuň gün tertibine girizilen meseleleri ylalaşmak ara alnyp maslahatlaşylan esasy meseleleriň hatarynda boldy.


162baa1980c08f.jpeg
Hazarýaka döwletleriniň DIM-niň ýolbaşçylary Aşgabatda VI Hazar sammitine taýýarlygy maslahatlaşar

RF-niň DIM-niň ýolbaşçysy Sergeý Lawrow sişenbe güni Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrlerinň 29-njy iýunda Aşgabatda Altynjy Hazar sammitine taýýarlyk meselelerine bagyşlanan duşuşygyna gatnaşar diýip, Interfaks habar berýär.