“Türkmenistan – ÝB” Tegelek stola gatnaşyjylar energetika, maýa goýumlar, söwda ulgamlarynda hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerini maslahatlaşdylar

15:49 20.03.2024 714

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/10224/original-165fa7e62d68b6.jpg

18-nji martda Brýusselde (Belgiýa) Ýewropanyň işewürler jemgyýeti bilen “Türkmenistan we ÝB: täze ykdysady hyzmatdaşlyga tarap” mowzugy bilen Tegelek stol guraldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýtynda habar berilýär.

Çärä Türkmenistanyň wise-premýeri, daşary işler ministri Raşid Meredow we Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş müdiri Mämmethan Çakyýew gatnaşdy.

Gibrid görnüşinde geçen çärä gatnaşyjylar energetika, maýa goýum we söwda ýaly möhüm ugurlarda hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Çärä Ýewropanyň dürli ýurdundan 120-den gowrak wekil, şol sanda halkara guramalarynyň, diplomatik we maliýe edaralarynyň, ylmy-gözleg merkezleriniň, şeýle-de Sarens Group, Cargolux, Philips we Royal IHC ýaly Ýewropanyň öňdebaryjy kompaniýalarynyň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdy.

Raşid Meredow öz çykyşynda Türkmenistan bilen ÝB-niň arasynda ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny nygtady diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.

Başga makalalar
162bd53401143d.jpeg
Wladimir Putin: «Gazpromyň» ýolbaşçylary ýakynda Türkmenistana geler

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin «Gazpromyň» ýolbaşçylarynyň ýakyn wagtda Türkmenistana geljekdigini habar berdi.Bu barada Russiýanyň Lideri 29-njy iýunda Aşgabatda geçirilen altynjy Hazar sammiti tamamlanandan soň, žurnalistleriň sowalyna beren jogabynda aýtdy diýip, Russiýanyň Prezidentiniň saýty habar berýär.


162baa13cb92b4.jpeg
400 töweregi hünärmen Seýdiniň NGIZ-niň okuw mekdebini tamamlady

400 töweregi talyp şu ýylda Seýdiniň Nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň №15 ýörite tehniki okuw mekdebini tamamlady diýip, Jeyhun.news neşiri habar berýär.


162bc15031f3b8.jpeg
Türkmenistanyň paýtagtynda VI Hazar sammiti geçirildi

29-njy iýunda Aşgabatda Hazarýaka döwletleriniň — Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Russiýanyň we Türkmenistanyň Baştutanlarynyň sammiti geçirildi.


162bbf6eb76e2d.jpeg
Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysy Hazar deňzinde ykdysady hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge çagyrdy

Sişenbe güni Türkmenistanyň DIM-inde geçirilen Hazarýaka döwletleriň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisinde 29-njy iýunda Aşgabatda boljak VI Hazar sammitine taýýarlyk görmek hem-de onuň gün tertibine girizilen meseleleri ylalaşmak ara alnyp maslahatlaşylan esasy meseleleriň hatarynda boldy.


162baa1980c08f.jpeg
Hazarýaka döwletleriniň DIM-niň ýolbaşçylary Aşgabatda VI Hazar sammitine taýýarlygy maslahatlaşar

RF-niň DIM-niň ýolbaşçysy Sergeý Lawrow sişenbe güni Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrlerinň 29-njy iýunda Aşgabatda Altynjy Hazar sammitine taýýarlyk meselelerine bagyşlanan duşuşygyna gatnaşar diýip, Interfaks habar berýär.