Habarlar RSS
1660e4d8d6ae49.jpg
Gurbanguly Berdimuhamedowyň Täjigistana resmi sapary başlandy
04.04.24 - 11:51

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iki günlük resmi sapar bilen Täjigistan Respublikasyna ugrady diýip, TDH agentligi habar berýär.


1660d3bb42ded1.jpg
PETRONAS kompaniýasy Türkmenistanyň Pariždäki maýa goýum forumynyň altyn hyzmatdaşy boldy
05.04.24 - 21:40

24-25-nji aprelde Parižde geçiriljek Türkmenistanyň energetika maýa goýum forumyna taýýarlyk işleri dokary derejede dowam edýär diýip, “Turkmen-Forum” kompaniýasynyň metbugat gullugy habar berýär.


1660d3b6b2eb91.webp
Türkmenistanyň wekiliýeti Ženewada BMG-niň ÝYK agza ýurtlarynda wodorod energetikasyny ilerletmek meselesini maslahatlaşdy
04.04.24 - 05:14

Türkmenistan 18-21-nji martda Ženewada (Şweýsariýa) geçirilen Metan boýunça bütindünýä maslahata gatnaşdy. Ýurdumyzyň wekiliýetiniň düzümine birnäçe ministrlikleriň we edaralaryň, şol sanda Türkmenistanyň DIM-niň, Daşky gurşawy goramak ministrliginiň, şeýle hem “Türkmengaz” döwlet konserniniň wekilleri girdi diýip, metbugat beýanynda aýdylýar.


1660cddfa7b9ad.png
TDHÇMB-niň söwdalarynda “Türkmennebit” we “Türkmengaz” DK-nyň önümleri ýerlenildi
04.04.24 - 05:13

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 36-sy hasaba alyndy.


1660cfc5b3319e.jpg
Gazagystanyň we Türkmenistanyň wekilleri gaz pudagynda hyzmatdaşlygy berkitmek meýilnamalaryny maslahatlaşdylar
04.04.24 - 05:09

Gazagystanyň esasy gaz kompaniýasy bolan “NK “QazaqGaz” PJ-niň Müdirýetiniň Başlygy Sanjar Žarkeşow Aşgabada sapar bilen geldi diýip, kompaniýada habar berdiler.


1660baa32f4119.jpg
Türkmenistanyň Hazar deňziniň meseleleri boýunça pudagara topary 2024-nji ýyl üçin çäreleriň meýilnamasyny maslahatlaşdy
02.04.24 - 18:30

Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Hazar deňziniň meseleleri boýunça pudagara toparynyň 61-nji mejlisinde 2024-nji ýyl üçin çäreleriň Meýilnamasy maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berdi.


1660bc444dda68.jpg
Türkmenistanyň ilçisi Pakistanyň Prezidenti bilen döwletara hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdy
02.04.24 - 18:29

1-nji aprelde «Aýwan-e-Sadr» Prezident köşgünde Türkmenistanyň Ilçisi Atajan Möwlamow bilen Pakistanyň Prezidenti Asif Ali Zardariniň arasynda geçirilen duşuşykda döwletara gtnaşyklarynyň ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşyldy diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berdi.


1660bac682da12.jpg
Ders bäsleşigi geçirildi
02.04.24 - 11:57

Ýakynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Balkan welaýat Geňeşiniň Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Balkanabat bölümi, Balkan lukmançylyk orta okuw mekdebi, «Türkmennebit» DK-nyň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebi we Balkan welaýat ýörite sungat mekdebi bilen bilelikde talyp ýaşlaryň arasynda yglan eden ders bäsleşigi tamamlandy.


1660a561161a5b.jpg
CNPC hytaý kompaniýasy Pariždäki maýa goýum forumyna gatnaşar
01.04.24 - 15:50

Hytaýyň milli nebitgaz korporasiýasy (CNPC) 24-25-nji aprelde Parižde geçiriljek Türkmenistanyň energetika toplumyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça foruma gatnaşar diýlip, guramaçylar habar berýär.


1660a559a1b883.jpg
Tokioda geçirilen Türkmen-ýapon işewürler forumy taraplaryň hyzmatdaşlygy berkitmäge taýýarlygyny tassyklady
01.04.24 - 15:49

27-nji martda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde Ýaponiýanyň Daşary söwdany ösdürmek boýunça guramasynyň (JETRO) işjeň goldamagynda gurnalan Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň bilelikdäki iri işewürlik forumy geçirildi diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.


16607ce2ed4aa5.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti “Türkmennebit” DK-ny turba önümleri bilen üpjün etmek boýunça teklibi goldady
30.03.24 - 18:25

29-njy sentýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleriniň birnäçesine garaldy.


166053257dcc10.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti YHG-nyň Baş sekretary bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçiliklerini maslahatlaşdy
28.03.24 - 18:32

27-nji martda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary Husraw Noziri bilen geçiren duşuşygynda köpugurly hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, TDH habar berýär.


1660532f1b9a7c.jpg
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Koreýa Respublikasynyň işewür toparlarynyň wekilleri bilen hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy
28.03.24 - 18:32

27-nji martda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Koreýa Respublikasynyň işewür toparlarynyň wekilleri bilen geçiren duşuşygynda ýangyç-energetika toplumynda we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy diýip, TDH habar berýär.


1660532a00be91.jpg
Serdar Berdimuhamedow TDG-niň Baş sekretary bilen türki döwletleriň arasynda hyzmatdaşlygy ösdürmek meselesini maslahatlaşdy
28.03.24 - 18:33

Türki döwletler bilen netijeli gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasynda möhüm orun eýeleýär. Bu barada Prezident Serdar Berdimuhamedowyň 27-nji martda Türki Döwletleriň Guramasynyň Baş sekretary Kubanyçbek Omuraliýew bilen geçiren duşuşygynda belledi.


166067b02bae00.jpg
Hyundai korporasiýasy Pariždäki maýa goýum forumynyň kümüş hyzmatdaşy boldy
30.03.24 - 10:01

Hyundai Engineering koreý korporasiýasy aprel aýynda Parižde geçiriljek Türkmenistanyň energetika toplumyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça TIEF 2024 forumynyň kümüş hyzmatdaşy boldy. Bu kompaniýa eýýäm 10 ýyldan gowrak wagt bäri türkmen bazarynda üstünlikli iş alyp barýar.