196

«Awazada» Türkmenistanyň VIII Halkara gaz kongresi öz işine başlady

Şu gün günüň ikinji ýarymynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda «Berkarar» myhmanhanasynda Türkmenistanyň VIII Halkara gaz kongresiniň resmi açylyş dabarasy boldy. Açylyşyň öňünden daşary ýurt wekiliýetleri Balkan welaýatynyň Gyýanly şäherçesindäki tebigy gazdan polietilen we polipropilen öndürýän zawodyň desgalarynyň gurluşygyna baryp gördüler.


2014