146

«Günorta gaz geçelgesi» Türkmenistandan we Gazagystandan hem gaz iberip biler — «SOCAR»

Azerbaýjan gazyny Ýewropa ibermegi göz öňünde tutýan «Günorta gaz geçelgesi» şeýle hem Türkmenistandan we Gazagystandan hem gaz iberip biler. Trend agentliginiň aboutenergy.com saýtyna salgylanyp habar berşi ýaly, bu barada «SOCAR» azerbaýjan döwlet kompaniýasynyň maýa goýumlar we marketing boýunça wise-prezidenti Elşad Nasirow italýan žurnalistlerine aýtdy.
«Günorta gaz geçelgesi» Türkmenistandan we Gazagystandan hem gaz iberip biler — «SOCAR»
98

Berlinde türkmen-german işewürler maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň wekiliýeti 13-nji fewralda Berlinde «Deutsche Bank AG» binasynyň mejlisler zalynda geçirilen Türkmen-german işewürler maslahatyna gatnaşdy.
Berlinde türkmen-german işewürler maslahaty geçirildi
101

OPEC+ ýurtlary ýanwar aýynda nebitiň çykarylyşyny 34 göterim azaltdylar

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek gatnaşýan OPEC däl döwletler Gazagystanda nebit çykarylyşynyň artmagy we Russiýada hem-de Azerbaýjanda çäklendirmäniň derejesiniň pes bolmagy netijesinde ýanwar aýynda ylalaşygyň şertlerini diňe 25 göterim ýerine ýetirdiler. Bu barada Halkara energetika agentliginiň fewral aýyndaky hasabatynda aýdylýar, diýip TASS habar berýär.


2014