66

Nebit gymmatlaýar: Brent - $50,62, WTI - $48,38

Nebitiň dünýä boýunça bahalary çarşenbe güni irden ýokarlanmagyny dowam edýär. Maýadarlar Amerikanyň nebit institutynyň (API) bu çig malyň ätiýaçlyklary baradaky maglumatlaryndan peýdalanýarlar, şeýle hem ýurduň energetika ministrliginiň çarşenbe güni giçlik neşir ediljek hepdelik hasabatyna garaşýarlar. Muňa söwda geleşikleriniň maglumatlary şaýatlyk edýär.
Mahabat


2014