183

Tebigy gazyň ylmy-barlag institutynda maslahat geçirildi

«Türkmengaz» döwlet konserniniň tebigy gazyň ylmy-barlag institutynda «Özgertmeleriň aýdyň ýolunyň şöhlesi — sagdynlygyň we ruhubelentligiň çeşmesi» atly maslahat geçirildi. Forum nebitgaz toplumynyň Kärdeşler arkalaşygynyň geňeşi hem-de «Nebitgazhyzmat» ÝGPJ tarapyndan gurnaldy.

2014