239

Kuweýtiň nebit ministrligi: dekabr aýynda OPEC+ ylalaşygy 125 göterim ýerine ýetirildi

Nebit çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyna girýän döwletler dekabr aýynda ylalaşygy 125 göterim ýerine ýetirdiler. Bu barada metbugat maslahatynda Kuweýtiň nebit, suw serişdeleri we elektroenergetika ministri Bahit ar-Raşid aýtdy, diýip Rus Nebitgaz habarlar agentligi habar berýär. «Ylalaşygy ýerine ýetirmekligiň derejesi garaşyşymyzdan has ýokary boldy we dekabr aýynda 125 göterime ýetdi» diýip ol käbir ýurtlaryň nebit çykarylyşyny çäklendirmek boýunça meýilnamany artygy bilen ýerine ýetirendigini aýtdy.

2014