162

Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen halkyny Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni bilen gutlady

Sizi “Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” diýlip yglan edilen ýylynyň ajaýyp günlerinde giňden bellenýän Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! – diýlip Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň gutlagynda aýdylýar.


2014