168

Owganystanda energetika, ulag we aragatnaşyk ulgamynda taslamalar sebitde howpsuzlygy berkider — ABŞ-nyň ýörite wekili

Wise-premýer, Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Owganystan boýunça ýörite wekili Zalmaý Halilzadyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen geçiren duşuşygynda türkmen-amerikan hyzmatdaşlygynyň meseleleri maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


2014